Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Lấy token iPhone • Autofb .NÉT
TOOLs Lấy token iPhone
Cách 2.1 : Lấy bằng máy tình - Tìm kiếm
- Đăng nhập vào facebook vào trang cá nhân
- Click chuột phải chọn "Xem nguồn trang" rồi nhấn F3 hoặc Ctrl + F
- Sau dó dán đoạn mã bên dưới này vào rồi nhấn Enter

Cách 2.2 : Lấy bằng máy tình - F12
- Đăng nhập vào facebook
- Nhấn F12 rồi chuyển sang tab Console
- Sau dó dán đoạn mã bên dưới này vào rồi nhấn Enter
Video hướng dẫn