Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Lấy token iPhone • Autofb .NÉT
TOOLs Lấy token iPhoneCách 1 : Lấy trực tiếp trên hệ thống.
* Hiện tại facebook đang fix lấy trực tiếp trên hệ thống nên tỷ lệ "checkpoint" cao.
- Vui lòng ngưng lấy token trực tiếp trên hệ thống để hạn chế rủi ro.
- Hãy lấy token bàng máy tính.
• Nhập tài khoản và mật khẩu facebook của bạn vào.
• Hãy tắt bảo mật tài khoản 2 bước trước khi lấy token.
• Có thể sẽ nhận được thông báo là đăng nhập ở 1 địa điểm xa lại.
- Hãy truy cập vào tài khoản của bạn trên trình duyệt quen thuộc và click vào Đây là tôi và lấy lại token.
Hướng dẫn lấy token iPhone
Cách 2.1 : Lấy bằng máy tình - Tìm kiếm
- Đăng nhập vào facebook vào trang cá nhân
- Click chuột phải chọn "Xem nguồn trang" rồi nhấn F3 hoặc Ctrl + F
- Sau dó dán đoạn mã bên dưới này vào rồi nhấn Enter

Cách 2.2 : Lấy bằng máy tình - F12
- Đăng nhập vào facebook
- Nhấn F12 rồi chuyển sang tab Console
- Sau dó dán đoạn mã bên dưới này vào rồi nhấn Enter
Video hướng dẫn