Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Hướng Dẫn ♥ Autofb .NÉT
Hướng Dẫn Sử Dụng

♣ Để sử dụng được BOTs, AUTOs và VIPs trên hệ thống, tài khoản của bạn phải cài đặt trên 18 tuổi, nếu không hãy thay đổi năm sinh thành trên 18 tuổi.

B1, Bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo dõi.
- Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành Mọi người
- Trong phần: "Bình luận về bài viết công khai" bạn chọn và sửa thành Mọi người
- Trong phần: "Thông tin trên trang cá nhân công khai" bạn chọn Mọi người

B2, Bạn click vào đây đây để thiết lập công khai bài viết.
- Trong phần: "Ai có thể xem nội dung của tôi?" bạn chọn Mọi người


➡ Hướng dẫn cài đặt cơ bản

• Hướng dẫn lấy token iPhone - CÁCH 1

• Hướng dẫn lấy token iPhone - CÁCH 2

- Link tải tiện ích