Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
Giới Thiệu ♥ Autofb .NÉT
Giới Thiệu Hệ Thống
Autofb .NÉT là trang web được xây đựng trên mã nguồn PHP kết hợp với API facebook.
• Chúng tôi đã xây dựng ra hệ thống VIPs, AUTOs, BOTs và CLONEs để tự động hóa các hoạt động trên facebook.
• Khi tham gia vào hệ thống bạn sẽ nhận được thích , bình luận, chia sẻ hoàn toàn miễn phí lên tài khoản của bạn.
- Giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng.
- Chúng tôi sử dụng API của facebook để hoạt động.
- Chúng tôi dữ bí mật mọi hoạt động của thành viên.
- Chúng tôi luôn tuân thủ quy định và điều khoản của facebook.
- Chúng tôi cam kết bảo vệ và giúp đỡ thành viên một cách tốt nhất.
- Chúng tôi không lợi dụng quyền truy cập tài khoản của thành viên.
- Chúng tôi không xâm phạm bất hợp pháp đến lợi ích cá nhân hay tổ chức nào.
Hệ Thống VIPs
• Sau khi mua VIPs, bạn chỉ cần đăng bài, hệ thống sẽ tự động tăng thích (like) cho bài viết mới nhất của bạn.
• Phù hợp với những shop bán hàng online, kinh doanh trên facebook để tạo niềm tin với khách hàng, tăng độ uy tín của chủ nhân giúp tăng doanh thu.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Có thể tùy chọn tốc độ tăng thích (like).
- Không giới hạn số lượng bài viết mỗt ngày.
- Cứ đăng bài là tăng like, đăng bài liên tiếp vẫn tăng đủ.
- Thoải mái tùy chọn bất kỳ loại cảm xúc nào mà bạn muốn.
- Hỗ trợ trang cá nhân(profile) hoặc trang cộng đồng (fanpage.
- Bài đăng của bạn bè mà gắn thẻ công khai trên tường bạn cũng được tăng.
Hệ Thống BOTs
• Sau khi mua BOTs, hệ thống sẽ tự động đi thích (like hoặc cảm xúc) lên những bài viết mới nhất của bạn bè để tăng tương tác.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Không giới hạn số lượng bài viết mỗt ngày.
- Thoải mái tùy chọn bất kỳ loại cảm xúc nào mà bạn muốn.
- Bài viết của trang (page) sẽ không tăng, vì không có giá trị.
Hệ Thống AUTOs
• Sau khi mua AUTOs, hệ thống sẽ tăng lượt thích (like hoặc cảm xúc) lên bài viết.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Có thể tùy chọn tốc độ tăng thích (like).
- Thoải mái tùy chọn bất kỳ loại cảm xúc nào mà bạn muốn.
- Hỗ trợ bài viết của trang cá nhân(profile) hoặc trang cộng đồng (fanpage.
Hệ Thống CLONEs
• Sau khi mua CLONEs, tài khoản mua sẽ ở trên hệ thống bạn có toàn quyền quản lý.
- Có thể chọn tài khoản để mua.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Cập nhật chỉnh sửa mọi thông tin trực tiếp trên hệ thống.
- Cam kết không bán người thứ 2, chỉ mình bạn mới có thể sử dụng.