Không tải lại trang cho đến khi quá trình được hoàn tất.
NẠP TIỀN ♥ Autofb .NÉT
NẠP TIỀN BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI • PHÍ 3O %

• Nạp tiền bằng thẻ điện thoại mạng Viettel.


Đăng nhập để sử dụng tính năng này !
NẠP TIỀN BẰNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG • PHÍ O %

• Nạp tiền bằng chuyển khoản ATM, Mobile Banking, Internet Banking, MOMO, Bảo Kim.

Chú ý
- Trong phần nội dung chuyển tiền cần ghi rõ tên tài khoản của bạn trên trang web Autofb .NÉT theo mẫu.

• Để nội dung trống hoặc sai mẫu bị trừ 1O% số tiền nạp.
- Bạn sẽ nhận được số tiền vào tài khoản trên trang web Autofb .NÉT bằng với số tiền thực tế đã chuyển.
- Nếu quên không gi nội dung chuyển tiền, bạn hãy liên hệ để thông báo số tiền chuyển, ngân hàng đã chuyển và tên tài khoản trên trang web.
- Tiền sau khi nhận được tiền Admin sẽ cộng tiền vào tài khoản của bạn trong vòng 10 phút và tối đa 12h, tùy thời gian làm việc của Admin.
Ngân Hàng Online
Thông Tin Tài Khoản
- Tài khoản
- Tài khoản
Ngân Hàng
Thông Tin Tài Khoản
- Số tài khoản
- Chủ tài khoản : NGYEN VAN THIEU
- Chi nhánh : Yen Phong, Bac Ninh

Sau khi nhận tiền vào tài khoản, bạn không thể yêu cầu trả lại bằng bất cứ lí do gì.
Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Admin.